Mandala-ontwerp

Op deze pagina, ga je een ontwerp maken dat mandala genoemd wordt.
Geen Afbeelding
  1. Geen Afbeelding Probeer voordat je Snap! opent, een algoritme te bedenken voor het tekenen van de onderstaande mandala: Geen Afbeelding
 
Alex: "De buitenkant van de mandala is een 10-vlakkige polygoon. We hebben al een blok gemaakt dat een polygoon tekent, maar het verbinden van de hoekpunten gaat nog een uitdaging worden.""
Alex opent hun polygoonproject.
Geen Afbeelding
Bo: "Dus, laten we zorgen dat ons polygoonblok elke hoekpunt als punt opslaat terwijl het de polygoon tekent. We voegden punten toe aan de lijst wanneer we op ze klikten. Dit is hetzelfde, maar dan genereert het programma de punten."
Yasmine: "Precies! Eerst maken we een lege lijst aan, en dan gebruiken we binnen het polygoonblok."
Alex: "Een globale variabele of een script-variabele?"
Yasmine: "Nou, we moeten het binnen de polygoon gebruiken en binnen het script dat de mandala tekent, dus ik zou er een globale variabele van maken, zodat meerdere scripts toegang kunnen krijgen."
Bo: "Ik heb een idee voor het gedeelte van het programma dat de schuine lijnen tekent."
Bo schetst dit: Geen Afbeelding
Yasmine: "Slim! We tekenen alle diagonalen van één hoekpunt als sub-probleem."
Alex: "Perfect! Kies één hoekpunt en gebruik de voor elke om alleen dat hoekpunt met de andere hoekpunten te verbinden. Daarna is het makkelijk! We kunnen het blok bij elk hoekpunt gebruiken."

Debugging met Geen Afbeelding

Je kunt pauzeer alles gebruiken, om pauzes in je code te plaatsen zodat je kunt zien wat er gaandeweg gebeurt. In deze animatie, voert de programmeur de code uit met pauzeer alles erin. De programmeur klikt op de Run/Pauze knop naast de groene vlag ( /Geen Afbeelding) om door de code heen te bewegen tot een pauzeblok weer is bereikt. In dit voorbeeld, runt er maar één script, maar pauzeer alles zal elk script pauzeren wat aan het runnen is totdat de gele Run/Pauze knop wordt ingedrukt.
Geen Afbeelding

Probleemdecompositie is het proces van het oplossen van complexe problemen door kleine applicaties te maken en deze samen te voegen tot een grotere.

  1. Bouw nu je eigen programma om Geen Afbeelding te tekenen door het probleem in kleinere, handelbare deeltjes te hakken.
 
  1. Hier zie je een paar variaties. Maak nu je eigen versie.

    Geen Afbeelding Geen Afbeelding
  2. Sommige culturen zien manadala's als symbolen van verbinding en harmonie. Doe wat onderzoek naar mandala's binnen verschillende culturen en presenteer wat je hebt gevonden aan je klasgenoten. Probeer programma's te schrijven die sommige mandala's die jij hebt gevonden, tekenen.
TerugVolgende