Adreshiërarchie

Op deze pagina, ga je leren hoe je de stukjes van een domeinnaam of een IP-adres moet interpreteren.

Een domeinnaam is een voor mensen leesbare manier om een website te vinden.

Een IP-addres is een voor machines leesbare manier om een website te vinden.

Een hiërarchie is een constructie met de grootste categorie bovenaan en subcategorieën eronder, als een piramide.

Het domeinnaamsysteem (DNS) is een internetprotocol om domeinnamen te vertalen naar IP-adressen.

er zijn twee hiërarchische adressystemen op het internet: domeinnamen en IP-adressen. Mensen gebruiken domeinnamen (zoals snap.berkely.edu) om naar websites te gaan. Computers die deel uit maken van het domeinnaamsysteem vertalen die domeinnamen naar IP-adressen (zoals 128.32.189.18) om data te vinden en verzenden.

Een hiërarchie is een ordening van dingen met de grootste of hoogste categorie bovenaan en daaronder dingen gesorteerd in subcategoriën. Meestal wordt een hiërarchie weergegeven met een driehoek.

In een school staat de directeur bijvoorbeeld bovenaan, daaronder de afdelingshoofden die de leraren leiden en daaronder de leraren die de studenten leiden. Bij biologie gebruiken we een taxonomische hiërarchie: rijk, stam, klasse, orde, familie, geslacht, soort. En op computers sla je bestanden op in een hiërarchie van folders in folders.

Voor het internet waren er alleen kleine netwerken van computers (zoals het Arpanet, wat op zijn piek 200 computers bevatte) en iedere computer kende de namen van alle andere computers in het netwerk. Dat werkte voor kleine netwerken, maar het is niet handig voor 3 miljard computers zoals nu. Dus tegenwoordig zorgt een hiërarchie ervoor dat het systeem verzoeken voor IP-adressen kan sturen naar domeinnaamservers over het hele netwerk.

Domeinnaamhiërarchie

Herinner je de structuur van een URL:
Geen Afbeelding
Net zoals dat het pad in een URL een specifiek bestand aangeeft in een hiërarchie van folders op de server, geven domeinnamen een specifieke website aan in het hiërarchische domeinnaamsysteem (DNS). De hiërarchie van het domeinnaamsysteem simplificeert het proces van het vinden van de computer met de gewenste domeinnaam omdat de DNS-servers geen enorme lijsten met iedere computer ter wereld bij hoeven te houden. In plaats daarvan hoeft iedere computer alleen maar te weten waar ze een hoofddomeinserver (de server die waar ze alle domeine op het hoogste niveau kunnen vinden zoals .org of .edu) kunnen vinden en die server weet waar je het domein (zoals berkeley.edu) kan vinden. Die server weet ook waar de subdomeinen zijn (zoals snap.berkeley.edu) enzovoort.

Het hoofddomein kan een landcode zijn (zoals .nl voor Nederland) of een categoriecode (zoals .com voor bedrijven). De laatste twee stukjes van een domeinnaam (zoals berkeley.edu) bestaan uit het primaire domein, het hoofdadres van de site. Subdomeinen zijn subsecties van primaire domeinen of van andere subdomeinen. Bijvoorbeeld:

Deze afbeelding is een gesimplificeerd model van de domeinnaamhiërarchie.
Geen Afbeelding

 1. Welke van de volgende adressen zou een subdomein kunnen zijn van het domein bicycles.com?
  about.bicycles.com
  bicycles.co.uk
  bicycles.com.org
  bicycles.org

IP-Adreshiërarchie

Deze afbeelding is een gesimplificeerd model van de IP-adreshiërarchie.
Geen Afbeelding

Wanneer we een domeinnaam typen in de browser, dan vraagt de browser het domeinnaamsysteem om het internetprotocoladres (IP-adres) te vinden van de server die we willen bezoeken. IP-adressen zijn unieke, numerieke adressen toegewezen aan ieder apparaat op het internet. Zowel domeinnamen als IP-adressen zijn hiërarchisch, maar in tegenstelling tot domeinnamen staan bij IP-adressen de individuele sites rechts en de hogere niveau's links (zie de afbeelding rechts).

Geen Afbeelding
Als je geen verbinding kan maken met YouTube, kijk dan de video hier.
What is een sextiljoen? Een sextiljoen is 10^{36}, een miljard miljard miljard miljard, een 1 met 36 nullen erachter, 10^9 \cdot 10^9 \cdot 10^9 \cdot 10^9.
 1. Kies er een:
  1. Schrijf een uitleg van de DNS- en IP-adreshiërarchie.
  2. Wanneer je een IP-adres specificeert, gebruik je een abstractie. Waarom? wat is het gedetaileerde ding waarvan je abstraheert? Schrijf een uitleg.
Terug Volgende