Wie geeft iets om versleuteling?

Op deze pagina, ga je nadenken over de impact van versleuteling op de maatschappij.

 1. Lees "Encryption in the Hands of Terrorists, and Everyone Else" en "Why Not Regulate Encryption?" (Blown to Bits pagina's 161-165).
 2. Lees "Cryptography Unsettled" (Blown to Bits pagina's 191- top of 193).
 3. Volg de volgende debatactiviteit over het probleem van beschikbaarheid van versleutelsoftware. Je zal de overheid, een burgerrechtenorganisatie of een bedrijf spelen.
  • Bespreek eerst als klas het standpunt dat iedere groep zal hebben over dit probleem. Wat zal de overheid zeggen dat het beste is om te doen met versleutelsoftware? Wat zullen de leden van de burgerrechtenorganisatie zeggen? En bedrijven? Iedere groep zal een duidelijke mening moeten hebben die iedereen in de klas begrijpt.
  • Splits de klas op in drie groepen, overheid, burgerrechtenorganisatie en bedrijf. Schrijf in iedere groep de twee beste redenen of bewijsstukken op die jouw standpunt verdedigen. Schrijf dan een reden op tegen de standpunt van de andere twee groepen. De overheidsgroep schrijft bijvoorbeeld:
   • Standpunt van de Overheid: ______________
   • Redenen voor onze standpunt:
    1. ______________
    2. ______________
   • We zijn tegen de standpunt van de burgerrechtenorganisatie want ______________
   • We zijn tegen de standpunt van het bedrijf want ______________
   (De 3 groepen hoeven het niet per se met elkaar oneens te zijn, ze kunnen het eens zijn over de meeste dingen maar het oneens zijn over details. )
 4. Geef twee of drie redenen hoe cryptografie het internet veiliger maakt.
 1. Door welke groep ben je het meest overtuigd vandaag (zelfs als je het niet eens bent met hun standpunt)? Waarom waren ze zo overtuigend? Wat maakt het moeilijk om hun standpunt te weerleggen?
 2. Het debat gaat door:
Terug Volgende